Blog

The 2-day training organized by the Jona Association.
The 2-day training organized by the Jona Association, Saranda, “Media’s role in handling cases of violence and the elimination of discriminatory language”, supported by AWEN - Sida.

January 16, 2017

Informative session with women and men from the community.
Sesion Informues me gra dhe burra nga komuniteti, aktivistë të shoqërisë civile si dhe punonjës të administratës publike për të diskutuar për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje,...

January 16, 2017

Briefing session with members of the Network AWEN.
Briefing session with members of the Network AWEN, on the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life

January 16, 2017

Informative session with Turkish college students of Turgut Ozal.
Informative session on the rights of girls and women, with Turkish college students of Turgut Ozal

January 16, 2017

Informative session.
Informative session on violence against women, with the state police in the city of Elbasan

January 16, 2017

During the ceremony of signing of the Cooperation Agreement between the member organization AWEN, Counseling...
During the ceremony of signing of the Cooperation Agreement between the AWEN member organization, the Counselling Line for Women and Girls and MMSR for Kids National Route 116 117, dated...

January 16, 2017

Page 3 of 512345