Letёr e Hapur e AWEN – Drejtuar Pushtetit Vendor.
Leter-e-Hapur-AWEN-Drejtuar-Pushtetit-Vendor-15.9.16-1.pdf