Arkivi i Lajmeve

Terms of reference for external auditor and auditing company
Notification on the cancellation of the tender process for auditing of AWEN and members on a new opening of the tendering procedures, will be announced soon.

Shkurt 14, 2017

Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN
Raport mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familes në Shqipëri.    

Janar 16, 2017

Vizitë studimore.
Vizitë studimore - shkëmbimi eksperiencash e AWEN me nëntë organizatat e saj, në shoqatën Gruaja tek Gruaja, në Shkodër.

Janar 16, 2017

Tryezë e Rrumbullaket, Rezoluta 1325.
Tryezë e Rrumbullaket, Rezoluta 1325 Te drejtat e Grave nga Koncepti në Realitetin Shqiptar.

Janar 16, 2017

Trajnim me gratë dhe vajzat e qytetit të Peshkopisë.
Trajnim me gratë dhe vajzat e qytetit të Peshkopisë, mbi rëndësinë e fuqizimit ekonomik të tyre.

Janar 16, 2017

Faqja 1 prej 512345