Arkivi i Lajmeve

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.
Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë zgjedh të jetoj pa dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë...

Janar 16, 2017

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.
Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë zgjedh të jetoj pa dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë...

Janar 16, 2017

Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN.
Vizitë studimore - shkëmbimi eksperiencash e AWEN me nëntë organizatat e saj në shoqatën Gruaja tek Gruaja, në Shkodër.

Janar 16, 2017

Tryezë e Rrumbullakët me aktorët lokalë të Qarkut Elbasan
Tryezë e Rrumbullakët me aktorët lokalë të Qarkut Elbasan, lidhur me treguesit e dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore.

Janar 16, 2017

Trajnim mbi Financimin Kolektiv (Crowdfounding)
Trajnim mbi Financimin Kolektiv (Crowdfounding), si praktike e financimit te projekteve, me pjesemarrjen e organizatave anetare dhe organizatat qe punojne ne gjithe vendin.

Janar 16, 2017

Johannes Oljelund, Drejtor i Përgjithshëm i Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombetar.
Gjatë takimit me Johannes Oljelund, Drejtor i Përgjithshëm i Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombetar , duke diskutuar për të drejtat e njeriut dhe pjesëmarrjen demokratike, 13.11.2016.

Janar 16, 2017

Faqja 3 prej 512345