Arkivi i Lajmeve

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.
Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë Zgjedh të Jetoj pa Dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë...

Janar 16, 2017

Takim koordinues.
Takim koordinues për çështje të barazisë gjinore, dhunës në familje dhe trajtimin e dhunuesve në sistemin penitensiar, 28.7.16

Qershor 28, 2016

Ndal dhunës dhe ngacmimit seksual në vendin e punës
Shumë pak flitet për NGACMIMIN SEKSUAL në vendin e punës, ndërkohë që studimet nga vendet e BE-së tregojnë që ky fenomen prek 40 deri në 50% të vajzave e grave...

Qershor 19, 2016

Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve...
“Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë. Zbatimi i Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006,...

Korrik 9, 2015

Raporti i integruar i monitorimit te UM/UMM-ve ne 7 rrethe Janar-Tetor 2013
Raporti i monitorimit te zbatimi te Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. “Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat...

Dhjetor 19, 2013

Faqja 4 prej 512345