Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN

Raport mbi zbatimin e

Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familes në Shqipëri.

 

 

Draft-Istanbul-Convention-Monitoring-Report.pdf
Janar 16, 2017