Deklaratё pёr shtyp e Koalicionit Drejtёsi pёr tё Gjithё


deklarate-koalicioni-per-drejtesi.pdf

Letёr e Hapur e AWEN – Autoritetit tё Medias Audiovizive, Organizatat që mbrojnë të drejtat e grave dhe fëmijëve, kërkojnë zbatimin e Kodit të Transmetuesve Audiovizivë në lidhje me publikimin e lajmeve mbi ngjarjet ku janë të përfshirë gratë dhe fëmijët viktima, dt 03.10.2016


LETER-E-HAPUR_3-tetor-2016-Publikimi-ne-media-i-ngjarjeve-qe-perfshijne-grate-dhe-femijet-viktima.pdf

Letёr e Hapur e AWEN – Për garantimin e shërbimeve rehabilituese.


Leter-e-hapur-AWEN-Sherbime-Rehabilituese-per-Dhunuesit-15.9.2016.pdf

Letёr e Hapur e AWEN – Drejtuar Pushtetit Vendor, dt 15.09.2016


Leter-e-Hapur-AWEN-Drejtuar-Pushtetit-Vendor-15.9.16.pdf