Partnerë dhe Donatorë

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  prej vitesh zbaton projekte të ndryshme me  mbështetjen dhe bashkëpunimin e aktorëve të tjerë që luajnë një rol të rëndësishëm në fushën e të drejtave të grave në Shqipëri,  si: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,  Ministria e Punëve të Brendshme, Parlamenti Shqiptar, Drejtoritë Arsimore të  8 rretheve të Shqipërisë ku anëtarët e rrjetit punojnë,  Bashkitë e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Vlorës, Elbasanit, Sarandës, Peshkopisë dhe Pogradecit, donatorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë si: Sida – Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Kvinna Till Kvinna, Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, OSBE, IOM, USAID.

Donatorë