Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009.

Gjatë viteve të fundit, AWEN ka qenë një nga aktorët kryesorë së bashku me organizata të shoqërisë civile në lobim dhe advokaci për çështjet e të drejtave të grave në Shqipëri.

AWEN ka implementuar disa projekte me qellim fuqizimin e grave dhe vajzave ne Shqiperi.

Aktualisht AWEN dhe organizatat anëtare janë duke zbatuar programin “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, mbështetur nga Sida- Agjensia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, gjatë periudhës Janar 2019 –Dhjetor 2021.

MAIN ARTICLE NEWS

Organizata e 10

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) është krijuar në nëntor të vitit 1997, si projekt i Shoqatës së Grave Juriste. Në vitin 2001, regjistrohet në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë, si organizatë jofitimprurëse me statusin Qendër, e emërtuar “Qendra Avokatore për Gratë”.

Dhuna në familje, policët mbrojnë njëri tjetrin duke mos nisur hetimet

Arrestimi pak ditë më parë i shefit të policisë së komisariatit të Fushë Arrëzit, nën akuzën për ngacmim seksual të një të miture tronditi opinionin publik veçanërisht pas rrëfimit të 27 vjeçares Adriana Berisha mbi krimet dhe abuzimet që kishte përjetuar në Shtëpinë e Fëmijës në Shkodër. Ndalimi i tij u bë nga Drejtoria e Hetimit e SHÇBA-së me dyshimin se në 2015-ën ai kishte abuzuar me Adrianën në ambientet e Komisariatit të Policisë Shkodër, kur efektivi ishte me detyrë Specialist i Hetimit të Krimeve. Adriana tha se kishte shkuar për të denoncuar për përdhunimin nga disa persona, por ishte përballur me një tjetër abuzim në vend të mbrojtjes që duhet t’i ofronte policia…

COVID-19, trefishohen thirrjet për ndihmë për dhunë në familje pranë Linjës Kombëtare 116 117 / deri në 6 urdhëra mbrojtje në ditë vetëm në Durrës

Trefishohet numri i thirrjeve për ndihmë nga viktimat e dhunës në familje për periudhën e pandemisë së Covid-19. Shifrat e publikuara nga AWEN – Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri, tregojnë se Linja Kombëtare për Gratë e Vajzat 116117 ka marrë rreth 2000 telefonatagjatë periudhës së izolimit prej pandemisë 10 mars – 18 Maj, duke shënuar një trefishim të telefonatave në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2019.

Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Dytë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SIDA. Afati i fundit për aplikime është 10 Mars, 2020, ora 17.00. Shkarko thirrjen për propozime, formatin e aplikimit dhe formatin e buxhetit.

Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Parë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SIDA. Afati i fundit për aplikime është 30 Prill, 2019, ora 17.00. Shkarko formatin e thirrjes. Shkarko formatin e aplikimit. Shkarko formatin e buxhetit.

Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN

Raport mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familes në Shqipëri.

Terms of reference for external auditor and auditing company

Notification on the cancellation of the tender process for auditing of AWEN and members on a new opening of the tendering procedures, will be announced soon.

Renewed Competitive Tendering on the process of Auditing of the project: “Protection and Promotion of women rights in Albania” 2016 – 2018 supported by Sida- Swedish International Development Cooperation Agency

Veprimtaria

Ky është një raport i shkurtër rreth aktiviteteve të zhvilluara nga AWEN gjatë vitit 2016. Një hapësirë të veçantë zë programi “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri” mbështetur nga Sida – Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, me fokus arritjet kryesore të AWEN dhe organizatave anëtare. Veprimtaria-e-AWEN-2016-Janar-2017-1.pdf Veprimtaria-e-AWEN-2017.pdf

KONTAKT

Adresa: Rr. ”Vaso Pasha”, P.16, Shk. 1/4, Tiranë

E-mail: info@awenetwork.org

Website: www.awenetwork.org