Leter e hapur AWEN – Sherbime Rehabilituese per Dhunuesit.

Leter e hapur AWEN – Sherbime Rehabilituese per Dhunuesit. LETER E HAPUR AWEN – SHERBIME REHABILITUESE PER DHUNUESIT 15.9.2016 LETËR E HAPUR Drejtuar: Z. Blendi Klosi, Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë; Z. Ylli Manjani, Ministër i Drejtësisë; Zj. Lindita Nikolla, Ministër e Arsimit dhe Shkencës; Z. Bledi Cuçi, Ministër Shteti për Çështjet Vendore; Z.…

Raporti i integruar i monitorimit te UM/UMM-ve ne 7 rrethe Janar-Tetor 2013

Raporti i integruar i monitorimit te UM/UMM-ve ne 7 rrethe Janar-Tetor 2013 Raporti i monitorimit te zbatimi te Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. “Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë. Periudha e…

Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë – Maj 2015.

Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë – Maj 2015. “Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë. Zbatimi i Ligjit nr.9669,…