Shoqata “Jona”, Sarandë

Shoqata “Jona”, Sarandë Shoqata “Jona” është një shoqatë jo-fitimprurese, e cila operon në Sarandë që nga viti 2001 dhe ёshtё e regjistruar në Gjykatën e rrethit Sarandë me vendim nr.5, datë 05.04.2001. Shtrirja e veprimtarisё sё shoqatёs pёrfshin territorin e Bashkisё Sarandё, Bashkisё Delvinё, Finiq dhe Konispol. Shoqata “Jona” ka kontribuar në mbrojtjen e të…

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ)

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) është një organizatë jofitimprurëse shqiptare, me seli në Tiranë, e themeluar në nëntor 1997. Që nga viti 2001, një degë e qendrës funksionon edhe në qytetin e Shkodrës. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNLQ) funksionon si qendër shërbimi juridike dhe psiko-sociale për gratë…

Konventa e Stambolit

Konventa e Stambolit Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje Stamboll, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence 2 The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General…

Leter e hapur AWEN – Sherbime Rehabilituese per Dhunuesit.

Leter e hapur AWEN – Sherbime Rehabilituese per Dhunuesit. LETER E HAPUR AWEN – SHERBIME REHABILITUESE PER DHUNUESIT 15.9.2016 LETËR E HAPUR Drejtuar: Z. Blendi Klosi, Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë; Z. Ylli Manjani, Ministër i Drejtësisë; Zj. Lindita Nikolla, Ministër e Arsimit dhe Shkencës; Z. Bledi Cuçi, Ministër Shteti për Çështjet Vendore; Z.…