Bëji ‘BLOCK’ dhunës seksuale!

Video-mesazh që synon të rrisë vetëdijësimin e vajzave e djemve lidhur me format e dhunës dhe abuzimit seksual, duke çuar në rritjen e raportimeve, por mbi të gjitha në parandalimin e këtyre krimeve. Video e realizuar me mbështetjen e Qeverisë Kanadeze, nëpërmjet Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

ARTIKUJT ME POPULLOR

Terms of Reference

Consultancy services for conducting a situation analysis on sexual violence in Albania

 

Terms of reference – Consultancy services for conducting a Situation Analysis 2022_4_mars

#MeGratëPërGratë 8 mars 2021

Gratë, peshëngritëset e vërteta të pandemisë!

Përballë situatës së krijuar nga pandemia, duke e bërë publike personalen e gjithsecilës, më 8 mars ne ngrejmë zërin kundër padrejtësisë dhe shtypjes sistematike. Drejt transformimit të thellë shoqëror dhe ekonomik, drejt një bote më të drejtë për ne.

#megratëpërgratë​ #8mars​ #solidaritet

Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Parë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe…

Prill 4, 2019

Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Parë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe…

Prill 4, 2019

Terms of reference for external auditor and auditing company

Notification on the cancellation of the tender process for auditing of AWEN and members on a new opening of the tendering procedures, will be announced soon.

Shkurt 14, 2017

Draft – Raport Monitorimi i Konventës së Stambollit, AWEN

Raport mbi zbatimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familes në Shqipëri.

Janar 16, 2017

Vizitë studimore.

Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN me nëntë organizatat e saj, në shoqatën Gruaja tek Gruaja, në Shkodër.

Janar 16, 2017

Tryezë e Rrumbullaket, Rezoluta 1325.

Tryezë e Rrumbullaket, Rezoluta 1325 Te drejtat e Grave nga Koncepti në Realitetin Shqiptar.

Janar 16, 2017

Trajnim me gratë dhe vajzat e qytetit të Peshkopisë.

Trajnim me gratë dhe vajzat e qytetit të Peshkopisë, mbi rëndësinë e fuqizimit ekonomik të tyre.

Janar 16, 2017

ARTIKUJT ME POPULLOR

Trajnim 2 ditor i organizuar nga Shoqata Jona.

Trajnim 2 ditor i organizuar nga Shoqata Jona, Sarandë, Roli i Medias në trajtimin e rasteve të dhunës dhe eleminimin e gjuhës diskriminuese, mbështetur nga AWEN – Sida, 2.7.16

Janar 16, 2017

Seancё Informuese me gra dhe burra nga komuniteti.

Seancё informuese me gra dhe burra nga komuniteti, aktivistë tё shoqërisë civile dhe punonjës tё administratës publike tё qytetit tё Pogradecit, për të diskutuar mbi dhunën me bazë gjinore dhe…

Janar 16, 2017

Seancё Informuese me anëtaret e Rrjetit AWEN.

Seancё Informuese me anëtaret e Rrjetit AWEN, mbi Kartën Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore.

Janar 16, 2017

Seancë Informuese me nxënës te kolegjit Turk Turgut Ozal.

Seancë Informuese rreth të drejtave të vajzave dhe grave, me nxënës te kolegjit Turk Turgut Ozal.

Janar 16, 2017

Seancë Informuese.

Seancë Informuese për dhunën ndaj grave, me policinë e shtetit, në qytetin e Elbasanit

Janar 16, 2017

Gjatë ceremonisë së firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes organizatës anëtare të AWEN, Linja e...

Gjatë ceremonisë së firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes organizatës anëtare të AWEN, Linja e Këshillimit për Gra e Vajza dhe MMSR, për Linjën Kombëtare Falas 116 117, datë 24.11.2016.

Janar 16, 2017

ARTIKUJT ME POPULLOR

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë zgjedh të jetoj pa dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë…

Janar 16, 2017

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë zgjedh të jetoj pa dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë…

Janar 16, 2017

Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN.

Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN me nëntë organizatat e saj në shoqatën Gruaja tek Gruaja, në Shkodër.

Janar 16, 2017

Tryezë e Rrumbullakët me aktorët lokalë të Qarkut Elbasan

Tryezë e Rrumbullakët me aktorët lokalë të Qarkut Elbasan, lidhur me treguesit e dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore.

Janar 16, 2017

Trajnim mbi Financimin Kolektiv (Crowdfounding)

Trajnim mbi Financimin Kolektiv (Crowdfounding), si praktike e financimit te projekteve, me pjesemarrjen e organizatave anetare dhe organizatat qe punojne ne gjithe vendin.

Janar 16, 2017

Johannes Oljelund, Drejtor i Përgjithshëm i Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombetar.

Gjatë takimit me Johannes Oljelund, Drejtor i Përgjithshëm i Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombetar , duke diskutuar për të drejtat e njeriut dhe pjesëmarrjen demokratike, 13.11.2016.

Janar 16, 2017

ARTIKUJT ME POPULLOR

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë Zgjedh të Jetoj pa Dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë…

Janar 16, 2017

Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve...

“Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë. Zbatimi i Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006,…

Korrik 9, 2015

Takim koordinues.

Takim koordinues për çështje të barazisë gjinore, dhunës në familje dhe trajtimin e dhunuesve në sistemin penitensiar, 28.7.16

Qershor 28, 2016

Ndal dhunës dhe ngacmimit seksual në vendin e punës

Shumë pak flitet për NGACMIMIN SEKSUAL në vendin e punës, ndërkohë që studimet nga vendet e BE-së tregojnë që ky fenomen prek 40 deri në 50% të vajzave e grave…

Qershor 19, 2016

Raporti i integruar i monitorimit te UM/UMM-ve ne 7 rrethe Janar-Tetor 2013

Raporti i monitorimit te zbatimi te Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. “Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat…

Dhjetor 19, 2013

ARTIKUJT ME POPULLOR

Dhuna-realitet! Vepro tani! Nesër është vonë!

Një grup organizatash dhe rrjetesh, duke përfshirë AWEN, më 7 dhjetor, marshuan në mënyrë paqësore në bulevardin e Tiranës, për t’i thënë jo dhunës dhe krimit ndaj gruas! Me moton,…

Dhjetor 7, 2013

Pjesemarrjen ne Forumin e AWID 2012 (Shoqata/Organizata per te Drejtat e Grave ne Zhvillim)

Forumi AWID për vitin 2012 u organizua në Stamboll në datat 19-22 Prill dhe ishte forumi i 12-të i organizuar nga AW ID. Tema e forumit të 12-të ishte: Transformimi…

Prill 4, 2012