Gratë kandidate për deputete dhe kuota gjinore në zgjedhjet parlamentare 2021

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga burrat, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermierët të informohen mbi trajtimin e rasteve dhe t’i referojnë pacientët për të përfituar më tej shërbime të specializuara. Për më tepër shikoni dokumentat. CSSP shqip CSSP udhezues shqip    

“O pjeshke të hëngsha by*ën”, mesazhi që kërkon të ndërgjegjësojë të rinjtë mbi krimet seksuale

“O pjeshke të hëngsha by*ën”, mesazhi që kërkon të ndërgjegjësojë të rinjtë mbi krimet seksuale Prej kohësh në rrjetet sociale po qarkullon një video që tenton të ndërgjegjësojë të rinjtë mbi format e krimeve seksuale dhe ndëshkueshmërinë e tyre. E realizuar nga Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) në kuadër të Javës së…

Bëji ‘BLOCK’ dhunës seksuale!

Bëji ‘BLOCK’ dhunës seksuale! Video-mesazh që synon të rrisë vetëdijësimin e vajzave e djemve lidhur me format e dhunës dhe abuzimit seksual, duke çuar në rritjen e raportimeve, por mbi të gjitha në parandalimin e këtyre krimeve. Video e realizuar me mbështetjen e Qeverisë Kanadeze, nëpërmjet Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

COVID-19, trefishohen thirrjet për ndihmë për dhunë në familje pranë Linjës Kombëtare 116 117 / deri në 6 urdhëra mbrojtje në ditë vetëm në Durrës

“Praktika premtuese të ngritjes dhe ofrimit të shërbimeve të mbështetjes së specializuar për gratë që kanë përjetuar dhunë seksuale”. Një panoramë ligjore dhe praktike për OJF-të e grave dhe politikbërërsit në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Me rritjen e dhunës kundër grave dhe vajzave në nivele të reja në të gjithë botën si pasojë e pandemisë…

Leter e hapur

Leter e hapur Sot është Përvjetori i 101, i Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Rreth njëqind vite më parë gratë lanë punët e tyre në fabrika dhe dolën nëpër rrugë të protestonin mbi pagat e ulta, pasigurinë në punë, kushtet jonjerëzore të punës dhe dhunën e gjithanshme të ushtruar ndaj tyre. Njëqind vite më vonë gratë…

Mirësevini tek AWEN

Mirësevini tek AWEN Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri  është një organizatë jo-fitimprurëse, e krijuar në vitin 2009. Organizata jonë punon në fushën e të drejtave të njeriut, në mënyrë të vecantë në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave. Qëllimi kryesor i këtij rrjeti është fuqizimi social, ekonomik, kulturor dhe politik i…

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), Tiranë PREZANTIMI I QAGJZH Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim është një organizatë jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 1995. Ne punojmë për barazinë midis grave dhe burrave në Shqipëri. Ne e arrijmë këtë qëllim nëpërmjet advokacisë, lobimit dhe trajnimeve. Nëpërmjet advokacisë dhe lobimit në synojmë të përmirësojmë barazinë gjinore në…