Renewed Competitive Tendering on the process of Auditing of the project: “Protection and Promotion of women rights in Albania” 2016 – 2018 supported by Sida- Swedish International Development Cooperation Agency

Renewed Competitive Tendering on the process of Auditing of the project: “Protection and Promotion of women rights in Albania” 2016 – 2018 supported by Sida- Swedish International Development Cooperation Agency Appendix-1.Information-on-the-Procurement-process-according-to-Sida-procurement-guidelines-Copy.pdf Appendix-2.ToR_External-Audit_AWEN_Feb17.pdf Invitation_Auditing-of-the-project-Protection-and-Promotion-of-women-rights-in-Albania.pdf

Thirrje per projekt propozime

Thirrje per projekt propozime Thirrja e Parë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SIDA. Afati i fundit…

Projekti: “ Mbrojtja dhe Promovimi i të drejtave të Grave në Shqipëri” mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, Sida.

TERMA REFERENCE PËR EKSPERT TË JASHTËM IT / KOMPANI ITProjekti: “ Mbrojtja dhe Promovimi i të drejtave të Grave në Shqipëri” mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar, Sida. I. Parathënie Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN) punon në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, në veçanti të të…