Leter e hapur AWEN – Sherbime Rehabilituese per Dhunuesit.

Leter e hapur AWEN – Sherbime Rehabilituese per Dhunuesit. LETER E HAPUR AWEN – SHERBIME REHABILITUESE PER DHUNUESIT 15.9.2016 LETËR E HAPUR Drejtuar: Z. Blendi Klosi, Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë; Z. Ylli Manjani, Ministër i Drejtësisë; Zj. Lindita Nikolla, Ministër e Arsimit dhe Shkencës; Z. Bledi Cuçi, Ministër Shteti për Çështjet Vendore; Z.…