Public hearings

Seanca dëgjimore:

  • Me: Nënkomisionin për të Drejtat e Njeriut dhe Nënkomisionin për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Grave, 6 korrik 2020, me kërkesë të CLWG, AWEN, GADC për Ndryshimet Ligjore në Kodin Penal; Krijimi i një regjistri kombëtar për ata që kryejnë krime seksuale.

Pas grumbullimit të më shumë se 22 mijë nënshkrimeve nga qytetarët, një nismë e drejtuar nga CLWG, AWEN dhe GADC, kërkesa u pranua nga KQZ-ja për projektligjin për regjistrin publik të abuzuesve seksualë.

 

  • Me: Komisionin e Sigurisë Kombëtare (14 dhjetor 2021), për krijimin e një regjistri kombëtar për ata që kryejnë krime seksuale.

Pas grumbullimit të më shumë se 22 mijë nënshkrimeve nga qytetarët, një nismë e drejtuar nga CLWG, AWEN dhe GADC, kërkesa u pranua nga KQZ-ja për projektligjin për regjistrin publik të abuzuesve seksualë.

Protection of criminal victims

During the last 6 months, AWEN has been defending 19 victims of criminal offenses in the District Courts. All cases have experienced crimes of gender-based violence against them and their family members.