Deklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim

DEKLARATA E PEKINIT 1. Ne, Qeveritë, pjesëmarrëse në Konferencën e Katërt Botërore për Gratë, 2. Të mbledhura këtu në Pekin në shtator të vitit 1995, në përvjetorin e pesëdhjetë të themelimit të Kombeve të Bashkuara, 3. Të vendosura për të çuar më tej objektivat e barazisë, zhvillimit dhe paqes për të gjitha gratë kudo që ndodhen në interes të gjithë njerëzimit, 4. Duke njohur zërat e të gjitha grave kudo që ndodhen dhe duke marrë parasysh dallimet e grave dhe rolet e rrethanat e tyre, duke nderuar gratë që përgatitën truallin të frymëzuara nga shpresa të cilën posedojnë rinia e botës.

Protection of criminal victims

During the last 6 months, AWEN has been defending 19 victims of criminal offenses in the District Courts. All cases have experienced crimes of gender-based violence against them and their family members.