Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.

Forum i Hapur me studentët e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me temë, Unë zgjedh të jetoj pa dhunë, në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment