Gjatë ceremonisë së firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes organizatës anëtare të AWEN, Linja e Këshillimit për Gra e Vajza dhe MMSR.

Gjatë ceremonisë së firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes organizatës anëtare të AWEN, Linja e Këshillimit për Gra e Vajza dhe MMSR, për Linjën Kombëtare Falas 116 117, datë 24.11.2016.