Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga burrat, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermierët të informohen mbi trajtimin e rasteve dhe t’i referojnë pacientët për të përfituar më tej shërbime të specializuara.

Për më tepër shikoni dokumentat.

CSSP shqip

CSSP udhezues shqip