Gruaja tek Gruaja, Shkodër

OBJEKTIVAT

Shoqata ofron keshillim dhe support emocional per femijet, grate dhe vajzat qe abuzohen fizikisht, seksualisht dhe emocionalisht ne zonat urbane dhe rurale

MISIONI

Emancipimi dhe mbeshtetja e grave ne nevoje. Te ndryshojne kushtet grave dhe vajzave te dhunuara, te rrise imazhin e tyre publik dhe prezencen e gruas ne jeten sociale.

Gjithashtu ne misionin e saj ben pjese fuqizimini i grave dhe vajzave, sensibilizimi i opinionint publik rreth rreth fenomenit te dhunes ndaj grave dhe vajzave dhe trafikimit te tyre si dhe bashkepunimi me organizatat qeveritare dhe joqeveritare brenda dhe jashte vendit per te plotesuar misionin e saj.

Shoqata synon

– Te sensibilizoje opinionin shoqeror dhe te rrise ndergjegjesimin publik mbi fenomenet e dhunes ndaj grave, vajzave, femijeve dhe te trafikimit te qenieve njerezore ne vendin tone.

– Te jete pike referimi per te gjitha organizatat dhe institucionet qe marrin iniciative ne fushen e dhunes ndaj grave dhe femijeve.

– Te ndihmoje per te ndryshuar gjendjen e grave, vajzave dhe femijeve te dhunuar dhe ne plan me te gjere, te mund te krijoje nje rrjet te fuqishem dhe funksional qe vepron ne ndihme te tyre.

– Te rrise imazhin publik te gruas, prezencen e saj ne jeten social-politike, fuqizimin e grave ne mbrojtje te interesave te tyre. Te krijoje kushte per ndergjegjesim dhe bashkepunim me institucione te specializuara (spitale,qendra sherbimesh te shendetit mendor), ne menyre qe te permiresohet mbeshtetja dhe cilesia e sherbimit per pacientet apo klientet qe kane perjetuar abuzime te ndryshme.

Organizata jone operon ne drejtime te ndryshme:

A. Si qender sherbimesh per gra dhe vajza te abuzuar nepermjet keshillimeve balle per balle dhe nepermjet linjes se telefonit duke ofruar:

– Suport emocional

– Orjentim ne vendimmarrje

– Anonimat te plote

– Keshillim mjeksor

– Keshillim juridik

B. Fushate sensibilizuese nepermjet:

– Sigurimit te informacionit per ti mundesuar grate te dine te bejne zgjedhte e duhura dhe te njohin sherbimet qe ne ofrojme

– Njohim publikisht qe dhuna ne familje eshte e perhapur, dhe shoqeria duhet te marre masa qe dhunuesit te behen te pergjegjshem per sjelljen e tyre te dhunshme dhe te japin llogari per veprimet e tyre

C. Si qender trajnimesh:
– Ofrojme trajnime profesionale mbi: dhunen ne familje, trafikimin, dhe ceshtjet gjinore..
– Bazuar ne problemet qe jane identifikuar se fundmi dhe te cilat kerkojne nje trajtim specific, stafi jone organizon trajnime per gra, stafin e qendrave shendetsore, mesuesit e shkollave, ne qytet dhe ne zona rurale.

[notice]Projektet e implementuara dhe ne vazhdim:[/notice]

– Combat trafficking of women and girls in Shkodra district/ Albania ( 2003 – 2004) – financed by Kvinna till Kvinna;

– Counseling Centre for Women and Girls (Support the abused women and girls) – financed by Kvinna till Kvinna; (2004 and on)

– Support and assistance for Women and Girls in Malesia e Madhe (support to the abused women and girls in Malesi e Madhe, respectively in Puka, Koplik, Bajza, and Vraka)- financed by Kvinna till Kvinna. (2004 and on)

– WFP gender policies (Economic aid delivery-Wheat flour, salt, vegetable oil, for vulnerable groups – women, in Malesi e Madhe) supported by WFP (World Food Programme). (2005)

– “Prevention of trafficking in Northern Albania: increasing local and regional awareness, collaboration and action” – financed by HORIZONT 3000/ City of Viena, (July 1, 2007 – June 30, 2008)

– “Sensitization and fight against domestic violence and trafficking in northern rural areas” – financed by IAMANEH, Switzerland (01. 04. 2008 and on)

– “Empowering local leaders of Shkodër area to promote gender equality in the 2009 Elections” – financed by UNIFEM (2009).