Johannes Oljelund, Drejtor i Përgjithshëm i Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombetar.

Gjatë takimit me Johannes Oljelund, Drejtor i Përgjithshëm i Bashkëpunimit për Zhvillim Ndërkombetar , duke diskutuar për të drejtat e njeriut dhe pjesëmarrjen demokratike, 13.11.2016.