Kontakt

Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, P.16, Shk. 1/4, Tiranë

E-mail: [email protected] 

Facebook: https://www.facebook.com/AwenAlbanianWomenEmpowermentNetwork 

Instagram: https://www.instagram.com/awen_albania/ 

Twitter: https://twitter.com/AWENetwork 

AWEN Ankesa: [email protected] 

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.