Kush na mbështet

Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri prej vitesh zbaton projekte të ndryshme me mbështetjen dhe bashkëpunimin e aktorëve të tjerë që luajnë një rol të rëndësishëm në fushën e të drejtave të grave në Shqipëri, si:

Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim - Sida

Kvinna till Kvinna Foundation

Austrian Development Agency

Embassy of the United States of America in Tirana, Albania

Canada Fund

Reactor

The European Union

Mediterranean Women's Fund

Westminster Foundation for Democracy

Women Against Violence Europe

UN Women

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.