Deklaratё pёr shtyp e Koalicionit Drejtёsi pёr tё Gjithё

Letёr e Hapur e AWEN – Autoritetit tё Medias Audiovizive, Organizatat që mbrojnë të drejtat e grave dhe fëmijëve, kërkojnë zbatimin e Kodit të Transmetuesve Audiovizivë në lidhje me publikimin e lajmeve mbi ngjarjet ku janë të përfshirë gratë dhe fëmijët viktima, dt 03.10.2016

Letёr e Hapur e AWEN – Për garantimin e shërbimeve rehabilituese.

Letёr e Hapur e AWEN – Drejtuar Pushtetit Vendor, dt 15.09.2016