Zgjodha të jetoj pa dhunë

Jemi të barabartë

Baballarë dhe vajza

Ndal dhunës dhe ngacmimit seksual në vendin e punës.

Shumë pak flitet për NGACMIMIN SEKSUAL në vendin e punës, ndërkohë që studimet nga vendet e BE-së tregojnë që ky fenomen prek 40 deri në 50% të vajzave e grave…