Raporte

Raport Monitorimi, Prill 2021: Përfaqësimi i gravë në zgjedhjet parlamentare 2021

Ky raport monitorues analizon përfaqësimin e grave gjatë zgjedhjeve parlamentare 2021 në listat shumë-emërore të katër forcave politike në vend, Partisë Socialiste (PS), Koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim” (PD-AN), Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI), si dhe Nisma Thurje Realizuar me mbështetjen e WFD nëpërmjet fondeve të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Raport Monitorimi, Prill 2021: Gratë në programet politike gjatë zgjedhjeve parlamentare 2021

Ky raport monitorues analizon përfaqësimin e grave dhe çështjeve gjinore gjatë zgjedhjeve parlamentare 2021 në programet partike të katër forcave politike në vend, Partisë Socialiste (PS), Koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim” (PD-AN), Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI), si dhe Nisma Thurje Realizuar me mbështetjen e WFD nëpërmjet fondeve të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.