Raporti i integruar i monitorimit te UM/UMM-ve ne 7 rrethe Janar-Tetor 2013

Raporti i monitorimit te zbatimi te Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”.

“Gjetje nga monitorimi i vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e UMM/UM në gjykatat e rretheve gjyqesore Shkodër, Durrës, Elbasan, Pogradec, Vlorë, Dibër dhe Sarandë.

Periudha e monitorimit: Janar-Tetor 2013

Raporti-i-integruar-Monitorimi-i-UM-UMM-ve-ne-7-rrethe-Janar-Tetor-2013.pdf