Seancё Informuese me gra dhe burra nga komuniteti.

Seancё informuese me gra dhe burra nga komuniteti, aktivistë tё shoqërisë civile dhe punonjës tё administratës publike tё qytetit tё Pogradecit, për të diskutuar mbi dhunën me bazë gjinore dhe dhunës në familje.