Informative session with women and men from the community.

Sesion Informues me gra dhe burra nga komuniteti, aktivistë të shoqërisë civile si dhe punonjës të administratës publike për të diskutuar për dhunën me bazë gjinore dhe dhunën në familje, Unë Gruaja Pogradec 29.6.16