Seancë Informuese me nxënës te kolegjit Turk Turgut Ozal.

Seancë Informuese rreth të drejtave të vajzave dhe grave, me nxënës te kolegjit Turk Turgut Ozal.