Seancë Informuese.

Seancë Informuese për dhunën ndaj grave, me policinë e shtetit, në qytetin e Elbasanit