Takim koordinues.

Takim koordinues për çështje të barazisë gjinore, dhunës në familje dhe trajtimin e dhunuesve në sistemin penitensiar, 28.7.16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment