Takim koordinues.

Takim koordinues për çështje të barazisë gjinore, dhunës në familje dhe trajtimin e dhunuesve në sistemin penitensiar, 28.7.16