Vend i lirë pune: Menaxher/e Programi

Termat e Referencës për Menaxher/e Programi me kohë të plotë për
Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri 

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.