TERMA REFERENCE PËR: AUDITUES TË JASHTËM/KOMPANI AUDITUESE_AWEN

AWEN po kërkon të angazhojë shërbimet e një firme auditimi me qëllimin: Auditimin e pasqyrave financiare të organizatës.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.