Vend i lirë pune: Oficer/e Komunikimi dhe Marrëdhënieve me Publikun

Pozicion pune vakant: Oficer/e Komunikimi dhe Marrëdhënieve me Publikun
Përshkrimi: Termat e Referencës për Oficer/e Komunikimi dhe Marrëdhënieve me Publikun me kohë të pjesshme pranë Rrjetit të Fuqizimit të Gruas në Shqipëri

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.