Te Tjera

Barazia Gjinore

Çfarë mund të bëjnë të rinjtë?
Çfarë mund të bësh TI
për të çuar përpara barazinë gjinore?