Thirrje per projekt propozime

Thirrja e Dytë për Propozime mbi ‘Çështje për advokim lidhur me mbrojtjen, promovimin dhe respektimin e të drejtave të grave në Shqipëri’ në kuadër të programit trevjeçar 2019-2021 “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të grave në Shqipëri”, financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SIDA. Afati i fundit për aplikime është 10 Mars, 2020, ora 17.00. Shkarko thirrjen për propozime, formatin e aplikimit dhe formatin e buxhetit.