Thirrje per projekt propozime

Në kuadër të veprimit: “Avancimi i barazisë gjinore përmes procesit të pranimit në BE”  financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar

Frequently asked questions on the call