Thirrje për Propozime me fonde të vogla: “Mbrojtje, promovim dhe mbështetje për përparimin e barazisë gjinore”

AWEN - Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri, me mbështetjen e Sigrid Rausing Trust (SRT) shpall Thirrjen për Propozime me fonde të vogla: “Mbrojtje, promovim dhe mbështetje për përparimin e barazisë gjinore”

AWEN – Albanian Women Empowerment Network,  with the support of Sigrid Rausing Trust (SRT) launches the Call for Proposals for small-scale funding initiatives on “Protection, promotion and advancement of gender equality development”.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.