Trajnim mbi Financimin Kolektiv (Crowdfounding)

Trajnim mbi Financimin Kolektiv (Crowdfounding), si praktike e financimit te projekteve, me pjesemarrjen e organizatave anetare dhe organizatat qe punojne ne gjithe vendin.