Trajnim me gratë dhe vajzat e qytetit të Peshkopisë.

Trajnim me gratë dhe vajzat e qytetit të Peshkopisë, mbi rëndësinë e fuqizimit ekonomik të tyre.