Tryezë e Rrumbullakët me aktorët lokalë të Qarkut Elbasan

Tryezë e Rrumbullakët me aktorët lokalë të Qarkut Elbasan, lidhur me treguesit e dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore.