Tryezë e Rrumbullaket, Rezoluta 1325.

Tryezë e Rrumbullaket, Rezoluta 1325 Te drejtat e Grave nga Koncepti në Realitetin Shqiptar.