Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN.

Vizitë studimore – shkëmbimi eksperiencash e AWEN me nëntë organizatat e saj në shoqatën Gruaja tek Gruaja, në Shkodër.