Seanca dëgjimore

Seanca dëgjimore:

  • Me: Nënkomisionin për të Drejtat e Njeriut dhe Nënkomisionin për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Grave, 6 korrik 2020, me kërkesë të CLWG, AWEN, GADC për Ndryshimet Ligjore në Kodin Penal; Krijimi i një regjistri kombëtar për ata që kryejnë krime seksuale.

Pas grumbullimit të më shumë se 22 mijë nënshkrimeve nga qytetarët, një nismë e drejtuar nga CLWG, AWEN dhe GADC, kërkesa u pranua nga KQZ-ja për projektligjin për regjistrin publik të abuzuesve seksualë.

 

  • Me: Komisionin e Sigurisë Kombëtare (14 dhjetor 2021), për krijimin e një regjistri kombëtar për ata që kryejnë krime seksuale.

Pas grumbullimit të më shumë se 22 mijë nënshkrimeve nga qytetarët, një nismë e drejtuar nga CLWG, AWEN dhe GADC, kërkesa u pranua nga KQZ-ja për projektligjin për regjistrin publik të abuzuesve seksualë.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.