TERMA REFERENCE_Angazhim afatshkurtër- Konsulencë për kryerjen e një analize të kuadrit ligjor 

Qëllimi Termave të Referencës (ToRs) është kryerja e një analizë gjithëpërfshirëse të kuadrit ligjor në lidhje me dhunën kibernetike dhe krimin kibernetik në Shqipëri.

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.