Vend i lirë pune: Koordinator/e

Pozicion pune vakant: Koordinator/e
Përshkrimi: Termat e Referencës për Koordinatore me kohë të plotë pranë Rrjetit të Fuqizimit të Gruas në Shqipëri 

Mbrojtja e viktimave penale

AWEN gjatë 6 muajve të fundit është duke realizuar mbrojtjen e 19 viktimave të veprave penale në Gjykatat e rretheve gjyqësore. Të gjitha rastet kanë përjetuar krime të dhunës me bazë gjinore kundër tyre dhe familjareve/ëve të tyre.